Processing
  • Dokumente Prozess
  • OHDS V20.04 | demo_factory | guest on 3.238.225.8
  •  

Cohds_docdef::get_docs: Abort on error, cannot sort list $PRC_LINKS$ (10502 items to sort, 0 returned; remains unsorted)
Dokumentnummer Typ   Status   URL Index Vom Geänd. Vermerk Verkn. mit
 
00000000000000002670 FP Datenaustausch A     b7907605098260 10.08.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 10.08.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002669 FP Datenaustausch A     b78fff665f3cc0 10.08.2022 AutoInvoice A01521 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01521 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002668 FP Datenaustausch A     b78fff64787b60 10.08.2022 AutoInvoice A01521 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01521 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002667 FP Datenaustausch A     b78fff60becec0 10.08.2022 AutoInvoice A01520 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01520 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002666 FP Datenaustausch A     b78fff5ed99400 10.08.2022 AutoInvoice A01520 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01520 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002665 FP Datenaustausch A     b78fff5afe55a0 10.08.2022 AutoInvoice A01519 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01519 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002664 FP Datenaustausch A     b78fff59148700 10.08.2022 AutoInvoice A01519 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01519 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002663 FP Datenaustausch A     b78fff55564680 10.08.2022 AutoInvoice A01518 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01518 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002662 FP Datenaustausch A     b78fff5367e400 10.08.2022 AutoInvoice A01518 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01518 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002661 FP Datenaustausch A     b78af5dc86ea60 03.08.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 03.08.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002660 FP Datenaustausch A     b78a7f3d88b860 03.08.2022 AutoInvoice A01517 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01517 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002659 FP Datenaustausch A     b78a7f3ba37da0 03.08.2022 AutoInvoice A01517 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01517 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002658 FP Datenaustausch A     b78a7f37dd9c00 03.08.2022 AutoInvoice A01516 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01516 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002657 FP Datenaustausch A     b78a7f35fb6e80 03.08.2022 AutoInvoice A01516 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01516 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002656 FP Datenaustausch A     b78a7f3227d140 03.08.2022 AutoInvoice A01515 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01515 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002655 FP Datenaustausch A     b78a7f30410fe0 03.08.2022 AutoInvoice A01515 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01515 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002654 FP Datenaustausch A     b78a7f2c88e9e0 03.08.2022 AutoInvoice A01514 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01514 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002653 FP Datenaustausch A     b78a7f2aa3af20 03.08.2022 AutoInvoice A01514 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.08.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01514 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002652 FP Datenaustausch A     b78575b3dfb360 27.07.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 27.07.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002651 FP Datenaustausch A     b784ff164e30c0 27.07.2022 AutoInvoice A01513 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01513 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002650 FP Datenaustausch A     b784ff14676f60 27.07.2022 AutoInvoice A01513 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01513 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002649 FP Datenaustausch A     b784ff10aab580 27.07.2022 AutoInvoice A01512 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01512 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002648 FP Datenaustausch A     b784ff0ec57ac0 27.07.2022 AutoInvoice A01512 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01512 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002647 FP Datenaustausch A     b784ff0ab040a0 27.07.2022 AutoInvoice A01511 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01511 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002646 FP Datenaustausch A     b784ff08c4eb60 27.07.2022 AutoInvoice A01511 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01511 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002645 FP Datenaustausch A     b784ff05009060 27.07.2022 AutoInvoice A01510 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01510 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002644 FP Datenaustausch A     b784ff0316c1c0 27.07.2022 AutoInvoice A01510 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01510 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002643 FP Datenaustausch A     b784ac89576ee0 26.07.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 26.07.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002642 FP Datenaustausch A     b780beb52cbe40 21.07.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 21.07.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002641 FP Datenaustausch A     b77ff58ae182c0 20.07.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 20.07.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002640 FP Datenaustausch A     b77f7eebf8ad80 20.07.2022 AutoInvoice A01509 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01509 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002639 FP Datenaustausch A     b77f7eea168000 20.07.2022 AutoInvoice A01509 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01509 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002638 FP Datenaustausch A     b77f7ee6309340 20.07.2022 AutoInvoice A01508 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01508 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002637 FP Datenaustausch A     b77f7ee44cdf20 20.07.2022 AutoInvoice A01508 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01508 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002636 FP Datenaustausch A     b77f7ee07c4f20 20.07.2022 AutoInvoice A01507 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01507 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002635 FP Datenaustausch A     b77f7ede958dc0 20.07.2022 AutoInvoice A01507 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01507 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002634 FP Datenaustausch A     b77f7edacb1840 20.07.2022 AutoInvoice A01506 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01506 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002633 FP Datenaustausch A     b77f7ed8e456e0 20.07.2022 AutoInvoice A01506 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01506 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002632 FP Datenaustausch A     b77f2c60902cc0 19.07.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 19.07.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002631 FP Datenaustausch A     b77a7561c96180 13.07.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 13.07.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002630 FP Datenaustausch A     b779fec349d560 13.07.2022 AutoInvoice A01505 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01505 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002629 FP Datenaustausch A     b779fec1631400 13.07.2022 AutoInvoice A01505 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01505 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002628 FP Datenaustausch A     b779febd959140 13.07.2022 AutoInvoice A01504 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01504 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002627 FP Datenaustausch A     b779febba72ec0 13.07.2022 AutoInvoice A01504 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01504 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002626 FP Datenaustausch A     b779feb7cefda0 13.07.2022 AutoInvoice A01503 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01503 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002625 FP Datenaustausch A     b779feb5e52f00 13.07.2022 AutoInvoice A01503 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01503 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002624 FP Datenaustausch A     b779feb220d400 13.07.2022 AutoInvoice A01502 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01502 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002623 FP Datenaustausch A     b779feb0370560 13.07.2022 AutoInvoice A01502 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01502 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002622 FP Datenaustausch A     b779ac37e461e0 12.07.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 12.07.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002621 FP Datenaustausch A     b774f538eb3c00 06.07.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 06.07.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002620 FP Datenaustausch A     b7747e9a97f000 06.07.2022 AutoInvoice A01501 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01501 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002619 FP Datenaustausch A     b7747e98ae2160 06.07.2022 AutoInvoice A01501 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01501 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002618 FP Datenaustausch A     b7747e942f9e20 06.07.2022 AutoInvoice A01500 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01500 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002617 FP Datenaustausch A     b7747e9242c240 06.07.2022 AutoInvoice A01500 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01500 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002616 FP Datenaustausch A     b7747e8e690a80 06.07.2022 AutoInvoice A01499 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01499 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002615 FP Datenaustausch A     b7747e8c7f3be0 06.07.2022 AutoInvoice A01499 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01499 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002614 FP Datenaustausch A     b7747e88c408a0 06.07.2022 AutoInvoice A01498 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01498 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002613 FP Datenaustausch A     b7747e86da3a00 06.07.2022 AutoInvoice A01498 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.07.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01498 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002612 FP Datenaustausch A     b7742c0ed6ef00 05.07.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 05.07.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002611 FP Datenaustausch A     b7703e3a5544c0 30.06.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 30.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002610 FP Datenaustausch A     b76f750fbc3760 29.06.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 29.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002609 FP Datenaustausch A     b76efe7176a700 29.06.2022 AutoInvoice A01497 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01497 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002608 FP Datenaustausch A     b76efe6f916c40 29.06.2022 AutoInvoice A01497 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01497 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002607 FP Datenaustausch A     b76efe6bd7bfa0 29.06.2022 AutoInvoice A01496 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01496 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002606 FP Datenaustausch A     b76efe69f59220 29.06.2022 AutoInvoice A01496 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01496 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002605 FP Datenaustausch A     b76efe6621f4e0 29.06.2022 AutoInvoice A01495 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01495 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002604 FP Datenaustausch A     b76efe643b3380 29.06.2022 AutoInvoice A01495 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01495 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002603 FP Datenaustausch A     b76efe608186e0 29.06.2022 AutoInvoice A01494 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01494 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002602 FP Datenaustausch A     b76efe5e901720 29.06.2022 AutoInvoice A01494 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01494 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002601 FP Datenaustausch A     b76eabe5fbd6c0 28.06.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 28.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002600 FP Datenaustausch A     b769f4e7199440 22.06.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 22.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002599 FP Datenaustausch A     b7697e47ed9b80 22.06.2022 AutoInvoice A01493 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01493 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002598 FP Datenaustausch A     b7697e460860c0 22.06.2022 AutoInvoice A01493 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01493 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002597 FP Datenaustausch A     b7697e425f7d00 22.06.2022 AutoInvoice A01492 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01492 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002596 FP Datenaustausch A     b7697e407bc8e0 22.06.2022 AutoInvoice A01492 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01492 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002595 FP Datenaustausch A     b7697e3cae4620 22.06.2022 AutoInvoice A01491 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01491 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002594 FP Datenaustausch A     b7697e3ac784c0 22.06.2022 AutoInvoice A01491 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01491 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002593 FP Datenaustausch A     b7697e37188680 22.06.2022 AutoInvoice A01490 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01490 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002592 FP Datenaustausch A     b7697e352baaa0 22.06.2022 AutoInvoice A01490 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01490 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002591 FP Datenaustausch A     b7692bbcc09d20 21.06.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 21.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002590 FP Datenaustausch A     b7653de84386c0 16.06.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 16.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002589 FP Datenaustausch A     b76474bea33140 15.06.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 15.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002588 FP Datenaustausch A     b763fe1dc14b20 15.06.2022 AutoInvoice A01489 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01489 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002587 FP Datenaustausch A     b763fe1bdd9700 15.06.2022 AutoInvoice A01489 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01489 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002586 FP Datenaustausch A     b763fe18426ee0 15.06.2022 AutoInvoice A01488 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01488 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002585 FP Datenaustausch A     b763fe165d3420 15.06.2022 AutoInvoice A01488 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01488 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002584 FP Datenaustausch A     b763fe128996e0 15.06.2022 AutoInvoice A01487 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01487 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002583 FP Datenaustausch A     b763fe109fc840 15.06.2022 AutoInvoice A01487 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01487 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002582 FP Datenaustausch A     b763fe0cf0ca00 15.06.2022 AutoInvoice A01486 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01486 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002581 FP Datenaustausch A     b763fe0ad62760 15.06.2022 AutoInvoice A01486 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01486 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002580 FP Datenaustausch A     b763ab93919880 14.06.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 14.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002579 FP Datenaustausch A     b75ef495497320 08.06.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 08.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002578 FP Datenaustausch A     b75e7df65f1740 08.06.2022 AutoInvoice A01485 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01485 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002577 FP Datenaustausch A     b75e7df47e7060 08.06.2022 AutoInvoice A01485 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01485 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002576 FP Datenaustausch A     b75e7df0d71340 08.06.2022 AutoInvoice A01484 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01484 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002575 FP Datenaustausch A     b75e7deef66c60 08.06.2022 AutoInvoice A01484 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01484 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002574 FP Datenaustausch A     b75e7deb28e9a0 08.06.2022 AutoInvoice A01483 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01483 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002573 FP Datenaustausch A     b75e7de9315f60 08.06.2022 AutoInvoice A01483 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01483 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002572 FP Datenaustausch A     b75e7de57dcd40 08.06.2022 AutoInvoice A01482 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01482 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002571 FP Datenaustausch A     b75e7de3927800 08.06.2022 AutoInvoice A01482 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01482 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002570 FP Datenaustausch A     b75e2b6aa5b760 07.06.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 07.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002569 FP Datenaustausch A     b75a3d96ea6a60 02.06.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 02.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002568 FP Datenaustausch A     b759746c8b58c0 01.06.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 01.06.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002567 FP Datenaustausch A     b758fdce3e2740 01.06.2022 AutoInvoice A01481 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01481 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002566 FP Datenaustausch A     b758fdcc58ec80 01.06.2022 AutoInvoice A01481 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01481 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002565 FP Datenaustausch A     b758fdc8961820 01.06.2022 AutoInvoice A01480 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01480 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002564 FP Datenaustausch A     b758fdc6a93c40 01.06.2022 AutoInvoice A01480 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01480 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002563 FP Datenaustausch A     b758fdc27d1ec0 01.06.2022 AutoInvoice A01479 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01479 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002562 FP Datenaustausch A     b758fdc054c080 01.06.2022 AutoInvoice A01479 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01479 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002561 FP Datenaustausch A     b758fdbc8a4b00 01.06.2022 AutoInvoice A01478 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01478 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002560 FP Datenaustausch A     b758fdbaa07c60 01.06.2022 AutoInvoice A01478 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.06.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01478 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002559 FP Datenaustausch A     b758ab4199cb20 31.05.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 31.05.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002558 FP Datenaustausch A     b753f443889440 25.05.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 25.05.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002557 FP Datenaustausch A     b7537da4ca7880 25.05.2022 AutoInvoice A01477 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01477 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002556 FP Datenaustausch A     b7537da2e53dc0 25.05.2022 AutoInvoice A01477 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01477 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002555 FP Datenaustausch A     b7537d9f3ad360 25.05.2022 AutoInvoice A01476 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01476 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002554 FP Datenaustausch A     b7537d9d58a5e0 25.05.2022 AutoInvoice A01476 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01476 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002553 FP Datenaustausch A     b7537d997be0e0 25.05.2022 AutoInvoice A01475 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01475 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002552 FP Datenaustausch A     b7537d977e3c20 25.05.2022 AutoInvoice A01475 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01475 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002551 FP Datenaustausch A     b7537d9379cae0 25.05.2022 AutoInvoice A01474 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01474 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002550 FP Datenaustausch A     b7537d918ffc40 25.05.2022 AutoInvoice A01474 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01474 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002549 FP Datenaustausch A     b7532b18c96140 24.05.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 24.05.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002548 FP Datenaustausch A     b74e741a4bd400 18.05.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 18.05.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002547 FP Datenaustausch A     b74dfd7c8e1140 18.05.2022 AutoInvoice A01473 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01473 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002546 FP Datenaustausch A     b74dfd7aa74fe0 18.05.2022 AutoInvoice A01473 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01473 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002545 FP Datenaustausch A     b74dfd76983040 18.05.2022 AutoInvoice A01472 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01472 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002544 FP Datenaustausch A     b74dfd74ab5460 18.05.2022 AutoInvoice A01472 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01472 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002543 FP Datenaustausch A     b74dfd70d7b720 18.05.2022 AutoInvoice A01471 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01471 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002542 FP Datenaustausch A     b74dfd6eeadb40 18.05.2022 AutoInvoice A01471 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01471 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002541 FP Datenaustausch A     b74dfd6b1edf20 18.05.2022 AutoInvoice A01470 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01470 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002540 FP Datenaustausch A     b74dfd69320340 18.05.2022 AutoInvoice A01470 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01470 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002539 FP Datenaustausch A     b74daaefd8ec40 17.05.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 17.05.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002538 FP Datenaustausch A     b748f3f19cfbe0 11.05.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 11.05.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002537 FP Datenaustausch A     b7487d52e68140 11.05.2022 AutoInvoice A01469 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01469 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002536 FP Datenaustausch A     b7487d50fcb2a0 11.05.2022 AutoInvoice A01469 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01469 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002535 FP Datenaustausch A     b7487d4d123200 11.05.2022 AutoInvoice A01468 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01468 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002534 FP Datenaustausch A     b7487d4b26dcc0 11.05.2022 AutoInvoice A01468 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01468 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002533 FP Datenaustausch A     b7487d47595a00 11.05.2022 AutoInvoice A01467 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01467 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002532 FP Datenaustausch A     b7487d456af780 11.05.2022 AutoInvoice A01467 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01467 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002531 FP Datenaustausch A     b7487d419a6780 11.05.2022 AutoInvoice A01466 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01466 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002530 FP Datenaustausch A     b7487d3fb098e0 11.05.2022 AutoInvoice A01466 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01466 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002529 FP Datenaustausch A     b7482ac79c8500 10.05.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 10.05.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002528 FP Datenaustausch A     b7443cf33c6c80 05.05.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 05.05.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002527 FP Datenaustausch A     b74373c8c1e3a0 04.05.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 04.05.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002526 FP Datenaustausch A     b742fd29e0af80 04.05.2022 AutoInvoice A01465 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01465 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002525 FP Datenaustausch A     b742fd27fb74c0 04.05.2022 AutoInvoice A01465 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01465 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002524 FP Datenaustausch A     b742fd2447e2a0 04.05.2022 AutoInvoice A01464 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01464 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002523 FP Datenaustausch A     b742fd225b06c0 04.05.2022 AutoInvoice A01464 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01464 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002522 FP Datenaustausch A     b742fd1e7e41c0 04.05.2022 AutoInvoice A01463 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01463 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002521 FP Datenaustausch A     b742fd1c9165e0 04.05.2022 AutoInvoice A01463 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01463 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002520 FP Datenaustausch A     b742fd18d01820 04.05.2022 AutoInvoice A01462 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01462 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002519 FP Datenaustausch A     b742fd16e33c40 04.05.2022 AutoInvoice A01462 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.05.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01462 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002518 FP Datenaustausch A     b742aa9e7fcfe0 03.05.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 03.05.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002517 FP Datenaustausch A     b73df3a026e1a0 27.04.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 27.04.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002516 FP Datenaustausch A     b73d7d01a13b00 27.04.2022 AutoInvoice A01461 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01461 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002515 FP Datenaustausch A     b73d7cffba79a0 27.04.2022 AutoInvoice A01461 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01461 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002514 FP Datenaustausch A     b73d7cfc0560e0 27.04.2022 AutoInvoice A01460 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01460 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002513 FP Datenaustausch A     b73d7cfa1e9f80 27.04.2022 AutoInvoice A01460 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01460 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002512 FP Datenaustausch A     b73d7cf6511cc0 27.04.2022 AutoInvoice A01459 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01459 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002511 FP Datenaustausch A     b73d7cf465c780 27.04.2022 AutoInvoice A01459 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01459 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002510 FP Datenaustausch A     b73d7cf09844c0 27.04.2022 AutoInvoice A01458 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01458 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002509 FP Datenaustausch A     b73d7ceeae7620 27.04.2022 AutoInvoice A01458 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01458 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002508 FP Datenaustausch A     b73d2a760e00c0 26.04.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 26.04.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002507 FP Datenaustausch A     b7393ca181a820 21.04.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 21.04.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002506 FP Datenaustausch A     b73873773e0dc0 20.04.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 20.04.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002505 FP Datenaustausch A     b737fcd80766a0 20.04.2022 AutoInvoice A01457 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01457 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002504 FP Datenaustausch A     b737fcd6177d80 20.04.2022 AutoInvoice A01457 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01457 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002503 FP Datenaustausch A     b737fcd25dd0e0 20.04.2022 AutoInvoice A01456 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01456 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002502 FP Datenaustausch A     b737fcd07588e0 20.04.2022 AutoInvoice A01456 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01456 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002501 FP Datenaustausch A     b737fccca1eba0 20.04.2022 AutoInvoice A01455 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01455 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002500 FP Datenaustausch A     b737fccab50fc0 20.04.2022 AutoInvoice A01455 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01455 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002499 FP Datenaustausch A     b737fcc6de6540 20.04.2022 AutoInvoice A01454 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01454 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002498 FP Datenaustausch A     b737fcc4e55460 20.04.2022 AutoInvoice A01454 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01454 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002497 FP Datenaustausch A     b737aa4d021480 19.04.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 19.04.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002496 FP Datenaustausch A     b732f34e2465e0 13.04.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 13.04.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002495 FP Datenaustausch A     b7327caf588e80 13.04.2022 AutoInvoice A01453 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01453 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002494 FP Datenaustausch A     b7327cad704680 13.04.2022 AutoInvoice A01453 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01453 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002493 FP Datenaustausch A     b7327ca9ad7220 13.04.2022 AutoInvoice A01452 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01452 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002492 FP Datenaustausch A     b7327ca7c3a380 13.04.2022 AutoInvoice A01452 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01452 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002491 FP Datenaustausch A     b7327ca3b483e0 13.04.2022 AutoInvoice A01451 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01451 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002490 FP Datenaustausch A     b7327ca1c7a800 13.04.2022 AutoInvoice A01451 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01451 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002489 FP Datenaustausch A     b7327c9dfeb920 13.04.2022 AutoInvoice A01450 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01450 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002488 FP Datenaustausch A     b7327c9c072ee0 13.04.2022 AutoInvoice A01450 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01450 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002487 FP Datenaustausch A     b7322a23f7aee0 12.04.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 12.04.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002486 FP Datenaustausch A     b72e3c504d2ac0 07.04.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 07.04.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002485 FP Datenaustausch A     b72d7325603100 06.04.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 06.04.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002484 FP Datenaustausch A     b72cfc874cfb40 06.04.2022 AutoInvoice A01449 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01449 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002483 FP Datenaustausch A     b72cfc8561a600 06.04.2022 AutoInvoice A01449 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01449 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002482 FP Datenaustausch A     b72cfc81a05840 06.04.2022 AutoInvoice A01448 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01448 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002481 FP Datenaustausch A     b72cfc7faa54a0 06.04.2022 AutoInvoice A01448 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01448 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002480 FP Datenaustausch A     b72cfc7babfde0 06.04.2022 AutoInvoice A01447 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01447 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002479 FP Datenaustausch A     b72cfc79b5fa40 06.04.2022 AutoInvoice A01447 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01447 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002478 FP Datenaustausch A     b72cfc75d7aea0 06.04.2022 AutoInvoice A01446 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01446 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002477 FP Datenaustausch A     b72cfc73e94c20 06.04.2022 AutoInvoice A01446 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.04.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01446 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002476 FP Datenaustausch A     b72ca9fb5077e0 05.04.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 05.04.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002475 FP Datenaustausch A     b727f2fd1794c0 30.03.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 30.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002474 FP Datenaustausch A     b7277c5cee5040 30.03.2022 AutoInvoice A01445 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 30.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01445 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002473 FP Datenaustausch A     b7277c5afe6720 30.03.2022 AutoInvoice A01445 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 30.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01445 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002472 FP Datenaustausch A     b7277c5744ba80 30.03.2022 AutoInvoice A01444 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 30.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01444 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002471 FP Datenaustausch A     b7277c55565800 30.03.2022 AutoInvoice A01444 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 30.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01444 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002470 FP Datenaustausch A     b7277c51799300 30.03.2022 AutoInvoice A01443 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 30.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01443 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002469 FP Datenaustausch A     b7277c4f882340 30.03.2022 AutoInvoice A01443 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 30.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01443 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002468 FP Datenaustausch A     b7277c4bc241a0 30.03.2022 AutoInvoice A01442 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 30.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01442 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002467 FP Datenaustausch A     b7277c49d3df20 30.03.2022 AutoInvoice A01442 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 30.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01442 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002466 FP Datenaustausch A     b72729d2461240 29.03.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 29.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002465 FP Datenaustausch A     b723445f798dc0 24.03.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 24.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002464 FP Datenaustausch A     b7227b3569d4a0 23.03.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 23.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002463 FP Datenaustausch A     b72204959789c0 23.03.2022 AutoInvoice A01441 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01441 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002462 FP Datenaustausch A     b7220493adbb20 23.03.2022 AutoInvoice A01441 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01441 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002461 FP Datenaustausch A     b722048fe96020 23.03.2022 AutoInvoice A01440 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01440 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002460 FP Datenaustausch A     b722048dfe0ae0 23.03.2022 AutoInvoice A01440 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01440 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002459 FP Datenaustausch A     b722048a0ef660 23.03.2022 AutoInvoice A01439 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01439 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002458 FP Datenaustausch A     b72204881d86a0 23.03.2022 AutoInvoice A01439 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01439 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002457 FP Datenaustausch A     b7220484455580 23.03.2022 AutoInvoice A01438 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01438 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002456 FP Datenaustausch A     b7220482525f20 23.03.2022 AutoInvoice A01438 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01438 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002455 FP Datenaustausch A     b721b20b1e9920 22.03.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 22.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002454 FP Datenaustausch A     b71dc4363b46e0 17.03.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 17.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002453 FP Datenaustausch A     b71cfb0c2d1460 16.03.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 16.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002452 FP Datenaustausch A     b71c846ed0f9a0 16.03.2022 AutoInvoice A01437 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01437 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002451 FP Datenaustausch A     b71c846ce29720 16.03.2022 AutoInvoice A01437 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01437 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002450 FP Datenaustausch A     b71c8468e13320 16.03.2022 AutoInvoice A01436 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01436 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002449 FP Datenaustausch A     b71c8466f76480 16.03.2022 AutoInvoice A01436 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01436 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002448 FP Datenaustausch A     b71c8462fda1a0 16.03.2022 AutoInvoice A01435 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01435 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002447 FP Datenaustausch A     b71c84610c31e0 16.03.2022 AutoInvoice A01435 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01435 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002446 FP Datenaustausch A     b71c845d24be80 16.03.2022 AutoInvoice A01434 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01434 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002445 FP Datenaustausch A     b71c845b2719c0 16.03.2022 AutoInvoice A01434 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01434 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002444 FP Datenaustausch A     b71c31e212ace0 15.03.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 15.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002443 FP Datenaustausch A     b7177ae3413340 09.03.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 09.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002442 FP Datenaustausch A     b717044518a0c0 09.03.2022 AutoInvoice A01433 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01433 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002441 FP Datenaustausch A     b71704432bc4e0 09.03.2022 AutoInvoice A01433 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01433 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002440 FP Datenaustausch A     b717043f65e340 09.03.2022 AutoInvoice A01432 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01432 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002439 FP Datenaustausch A     b717043d49ba00 09.03.2022 AutoInvoice A01432 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01432 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002438 FP Datenaustausch A     b7170439284ae0 09.03.2022 AutoInvoice A01431 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01431 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002437 FP Datenaustausch A     b71704373861c0 09.03.2022 AutoInvoice A01431 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01431 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002436 FP Datenaustausch A     b717043367d1c0 09.03.2022 AutoInvoice A01430 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01430 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002435 FP Datenaustausch A     b717043171ce20 09.03.2022 AutoInvoice A01430 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01430 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002434 FP Datenaustausch A     b716b1b8c523c0 08.03.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 08.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002433 FP Datenaustausch A     b7164d336b1a40 08.03.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 08.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002432 FP Datenaustausch A     b7164cfe435080 08.03.2022 ohds_av_auto_work ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 08.03.2022 ohds_av_auto_work   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002431 FP Datenaustausch A     b715e88f371dc0 07.03.2022 ohds_av_auto_work ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 07.03.2022 ohds_av_auto_work   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002430 FP Datenaustausch A     b712c3e4808280 03.03.2022 ohds_av_auto_work ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 03.03.2022 ohds_av_auto_work   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002429 FP Datenaustausch A     b711fab93674a0 02.03.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 02.03.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002428 FP Datenaustausch A     b711841d810500 02.03.2022 AutoInvoice A01429 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01429 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002427 FP Datenaustausch A     b711841b973660 02.03.2022 AutoInvoice A01429 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01429 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002426 FP Datenaustausch A     b7118417c82d00 02.03.2022 AutoInvoice A01428 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01428 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002425 FP Datenaustausch A     b7118415e16ba0 02.03.2022 AutoInvoice A01428 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01428 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002424 FP Datenaustausch A     b7118411b85b60 02.03.2022 AutoInvoice A01427 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01427 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002423 FP Datenaustausch A     b711840fc9f8e0 02.03.2022 AutoInvoice A01427 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01427 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002422 FP Datenaustausch A     b711840be28580 02.03.2022 AutoInvoice A01426 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01426 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002421 FP Datenaustausch A     b7118409e7ee00 02.03.2022 AutoInvoice A01426 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.03.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01426 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002420 FP Datenaustausch A     b70c7a90490ce0 23.02.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 23.02.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002419 FP Datenaustausch A     b70c03f1fd6200 23.02.2022 AutoInvoice A01425 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01425 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002418 FP Datenaustausch A     b70c03f019ade0 23.02.2022 AutoInvoice A01425 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01425 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002417 FP Datenaustausch A     b70c03ec5552e0 23.02.2022 AutoInvoice A01424 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01424 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002416 FP Datenaustausch A     b70c03ea701820 23.02.2022 AutoInvoice A01424 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01424 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002415 FP Datenaustausch A     b70c03e68103a0 23.02.2022 AutoInvoice A01423 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01423 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002414 FP Datenaustausch A     b70c03e49427c0 23.02.2022 AutoInvoice A01423 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01423 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002413 FP Datenaustausch A     b70c03e0b14840 23.02.2022 AutoInvoice A01422 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01422 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002412 FP Datenaustausch A     b70c03debfd880 23.02.2022 AutoInvoice A01422 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 23.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01422 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002411 FP Datenaustausch A     b706fa677bb040 16.02.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 16.02.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002410 FP Datenaustausch A     b70683cabcbfe0 16.02.2022 AutoInvoice A01421 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01421 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002409 FP Datenaustausch A     b70683c8d477e0 16.02.2022 AutoInvoice A01421 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01421 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002408 FP Datenaustausch A     b70683c50a0260 16.02.2022 AutoInvoice A01420 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01420 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002407 FP Datenaustausch A     b70683c2e7bea0 16.02.2022 AutoInvoice A01420 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01420 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002406 FP Datenaustausch A     b70683befec4a0 16.02.2022 AutoInvoice A01419 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01419 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002405 FP Datenaustausch A     b70683bd136f60 16.02.2022 AutoInvoice A01419 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01419 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002404 FP Datenaustausch A     b70683b9339d20 16.02.2022 AutoInvoice A01418 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01418 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002403 FP Datenaustausch A     b70683b73c12e0 16.02.2022 AutoInvoice A01418 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 16.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01418 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002402 FP Datenaustausch A     b7017a3e2e2720 09.02.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 09.02.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002401 FP Datenaustausch A     b70103a1447d40 09.02.2022 AutoInvoice A01417 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01417 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002400 FP Datenaustausch A     b701039f5c3540 09.02.2022 AutoInvoice A01417 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01417 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002399 FP Datenaustausch A     b701039b903920 09.02.2022 AutoInvoice A01416 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01416 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002398 FP Datenaustausch A     b7010399a977c0 09.02.2022 AutoInvoice A01416 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01416 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002397 FP Datenaustausch A     b7010395974ae0 09.02.2022 AutoInvoice A01415 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01415 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002396 FP Datenaustausch A     b7010393aa6f00 09.02.2022 AutoInvoice A01415 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01415 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002395 FP Datenaustausch A     b701038fcdaa00 09.02.2022 AutoInvoice A01414 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01414 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002394 FP Datenaustausch A     b701038ddab3a0 09.02.2022 AutoInvoice A01414 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 09.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01414 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002393 FP Datenaustausch A     b6fcc33ff0b020 03.02.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 03.02.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002392 FP Datenaustausch A     b6fbfa1597b900 02.02.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 02.02.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002391 FP Datenaustausch A     b6fb83783a17a0 02.02.2022 AutoInvoice A01413 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01413 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002390 FP Datenaustausch A     b6fb8376504900 02.02.2022 AutoInvoice A01413 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01413 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002389 FP Datenaustausch A     b6fb83727e3260 02.02.2022 AutoInvoice A01412 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01412 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002388 FP Datenaustausch A     b6fb83709a7e40 02.02.2022 AutoInvoice A01412 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01412 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002387 FP Datenaustausch A     b6fb836c8ff280 02.02.2022 AutoInvoice A01411 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01411 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002386 FP Datenaustausch A     b6fb836aa316a0 02.02.2022 AutoInvoice A01411 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01411 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002385 FP Datenaustausch A     b6fb8366b588c0 02.02.2022 AutoInvoice A01410 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01410 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002384 FP Datenaustausch A     b6fb8364c59fa0 02.02.2022 AutoInvoice A01410 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 02.02.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01410 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002383 FP Datenaustausch A     b6fa67c0e2bd80 31.01.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 31.01.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002382 FP Datenaustausch A     b6f679eda18280 26.01.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 26.01.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002381 FP Datenaustausch A     b6f60355e44f20 26.01.2022 AutoInvoice A01409 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 26.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01409 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002380 FP Datenaustausch A     b6f60353fa8080 26.01.2022 AutoInvoice A01409 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 26.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01409 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002379 FP Datenaustausch A     b6f6034fc84880 26.01.2022 AutoInvoice A01408 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 26.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01408 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002378 FP Datenaustausch A     b6f6034de18720 26.01.2022 AutoInvoice A01408 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 26.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01408 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002377 FP Datenaustausch A     b6f603497860a0 26.01.2022 AutoInvoice A01407 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 26.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01407 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002376 FP Datenaustausch A     b6f603478b84c0 26.01.2022 AutoInvoice A01407 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 26.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01407 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002375 FP Datenaustausch A     b6f6034346fd40 26.01.2022 AutoInvoice A01406 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 26.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01406 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002374 FP Datenaustausch A     b6f6034150f9a0 26.01.2022 AutoInvoice A01406 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 26.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01406 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002373 FP Datenaustausch A     b6f4e797c2fb20 24.01.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 24.01.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002372 FP Datenaustausch A     b6f1c2ee35ebc0 20.01.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 20.01.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002371 FP Datenaustausch A     b6f0f9c447c460 19.01.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 19.01.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002370 FP Datenaustausch A     b6f0832a52f080 19.01.2022 AutoInvoice A01405 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 19.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01405 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002369 FP Datenaustausch A     b6f083286921e0 19.01.2022 AutoInvoice A01405 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 19.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01405 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002368 FP Datenaustausch A     b6f0832461a360 19.01.2022 AutoInvoice A01404 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 19.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01404 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002367 FP Datenaustausch A     b6f083227c68a0 19.01.2022 AutoInvoice A01404 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 19.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01404 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002366 FP Datenaustausch A     b6f0831e0ba100 19.01.2022 AutoInvoice A01403 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 19.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01403 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002365 FP Datenaustausch A     b6f0831c1d3e80 19.01.2022 AutoInvoice A01403 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 19.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01403 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002364 FP Datenaustausch A     b6f083180b11a0 19.01.2022 AutoInvoice A01402 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 19.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01402 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002363 FP Datenaustausch A     b6f083161694a0 19.01.2022 AutoInvoice A01402 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 19.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01402 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002362 FP Datenaustausch A     b6ef676eda2740 17.01.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 17.01.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002361 FP Datenaustausch A     b6ec42c56b9c60 13.01.2022 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 13.01.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002360 FP Datenaustausch A     b6eb799b914b20 12.01.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 12.01.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002359 FP Datenaustausch A     b6eb0303caf000 12.01.2022 AutoInvoice A01401 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 12.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01401 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002358 FP Datenaustausch A     b6eb0301dc8d80 12.01.2022 AutoInvoice A01401 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 12.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01401 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002357 FP Datenaustausch A     b6eb02fdd07b20 12.01.2022 AutoInvoice A01400 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 12.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01400 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002356 FP Datenaustausch A     b6eb02fbe525e0 12.01.2022 AutoInvoice A01400 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 12.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01400 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002355 FP Datenaustausch A     b6eb02f789bb00 12.01.2022 AutoInvoice A01399 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 12.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01399 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002354 FP Datenaustausch A     b6eb02f5677740 12.01.2022 AutoInvoice A01399 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 12.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01399 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002353 FP Datenaustausch A     b6eb02f14c22a0 12.01.2022 AutoInvoice A01398 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 12.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01398 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002352 FP Datenaustausch A     b6eb02ef500480 12.01.2022 AutoInvoice A01398 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 12.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01398 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002351 FP Datenaustausch A     b6e9e745cb2dc0 10.01.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 10.01.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002350 FP Datenaustausch A     b6e5f972e58040 05.01.2022 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 05.01.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002349 FP Datenaustausch A     b6e582de9bc8c0 05.01.2022 AutoInvoice A01397 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 05.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01397 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002348 FP Datenaustausch A     b6e582dcb07380 05.01.2022 AutoInvoice A01397 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 05.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01397 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002347 FP Datenaustausch A     b6e582d8a8f500 05.01.2022 AutoInvoice A01396 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 05.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01396 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002346 FP Datenaustausch A     b6e582d6bf2660 05.01.2022 AutoInvoice A01396 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 05.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01396 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002345 FP Datenaustausch A     b6e582d27dac20 05.01.2022 AutoInvoice A01395 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 05.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01395 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002344 FP Datenaustausch A     b6e582d08c3c60 05.01.2022 AutoInvoice A01395 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 05.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01395 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002343 FP Datenaustausch A     b6e582cc526340 05.01.2022 AutoInvoice A01394 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 05.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01394 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002342 FP Datenaustausch A     b6e582ca564520 05.01.2022 AutoInvoice A01394 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 05.01.2022 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01394 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002341 FP Datenaustausch A     b6e4671ce6edc0 03.01.2022 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 03.01.2022 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002340 FP Datenaustausch A     b6e142740f72c0 30.12.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 30.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002339 FP Datenaustausch A     b6e07949be1cc0 29.12.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 29.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002338 FP Datenaustausch A     b6dee6f4350860 27.12.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 27.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002337 FP Datenaustausch A     b6dbc24a8f8f00 23.12.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 23.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002336 FP Datenaustausch A     b6daf920877700 22.12.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 22.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002335 FP Datenaustausch A     b6da8293b118c0 22.12.2021 AutoInvoice A01393 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01393 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002334 FP Datenaustausch A     b6da8291b98e80 22.12.2021 AutoInvoice A01393 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01393 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002333 FP Datenaustausch A     b6da828d2d4fa0 22.12.2021 AutoInvoice A01392 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01392 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002332 FP Datenaustausch A     b6da828b374c00 22.12.2021 AutoInvoice A01392 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01392 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002331 FP Datenaustausch A     b6da82864f7fa0 22.12.2021 AutoInvoice A01391 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01391 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002330 FP Datenaustausch A     b6da8284505440 22.12.2021 AutoInvoice A01391 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01391 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002329 FP Datenaustausch A     b6da827fb03f40 22.12.2021 AutoInvoice A01390 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01390 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002328 FP Datenaustausch A     b6da827daf8d40 22.12.2021 AutoInvoice A01390 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01390 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002327 FP Datenaustausch A     b6d966cb8f5800 20.12.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 20.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002326 FP Datenaustausch A     b6d578f7beae40 15.12.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 15.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002325 FP Datenaustausch A     b6d50264e01f80 15.12.2021 AutoInvoice A01389 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01389 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002324 FP Datenaustausch A     b6d50262e70ea0 15.12.2021 AutoInvoice A01389 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01389 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002323 FP Datenaustausch A     b6d5025e6ea5e0 15.12.2021 AutoInvoice A01388 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01388 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002322 FP Datenaustausch A     b6d5025c7a28e0 15.12.2021 AutoInvoice A01388 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01388 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002321 FP Datenaustausch A     b6d5025796f060 15.12.2021 AutoInvoice A01387 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01387 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002320 FP Datenaustausch A     b6d502559f6620 15.12.2021 AutoInvoice A01387 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01387 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002319 FP Datenaustausch A     b6d50251363fa0 15.12.2021 AutoInvoice A01386 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01386 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002318 FP Datenaustausch A     b6d5024f3a2180 15.12.2021 AutoInvoice A01386 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01386 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002317 FP Datenaustausch A     b6d3e6a25d4620 13.12.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 13.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002316 FP Datenaustausch A     b6d0c1f87dd100 09.12.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 09.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002315 FP Datenaustausch A     b6cff8cf03a120 08.12.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 08.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002314 FP Datenaustausch A     b6cf823b81cd80 08.12.2021 AutoInvoice A01385 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01385 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002313 FP Datenaustausch A     b6cf823991e460 08.12.2021 AutoInvoice A01385 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01385 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002312 FP Datenaustausch A     b6cf82353986c0 08.12.2021 AutoInvoice A01384 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01384 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002311 FP Datenaustausch A     b6cf82334e3180 08.12.2021 AutoInvoice A01384 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01384 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002310 FP Datenaustausch A     b6cf822ec37940 08.12.2021 AutoInvoice A01383 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01383 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002309 FP Datenaustausch A     b6cf822cd082e0 08.12.2021 AutoInvoice A01383 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01383 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002308 FP Datenaustausch A     b6cf82286bf040 08.12.2021 AutoInvoice A01382 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01382 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002307 FP Datenaustausch A     b6cf82266fd220 08.12.2021 AutoInvoice A01382 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01382 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002306 FP Datenaustausch A     b6ce667a40ea00 06.12.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 06.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002305 FP Datenaustausch A     b6cb41cf843440 02.12.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 02.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002304 FP Datenaustausch A     b6ca78a631b0a0 01.12.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 01.12.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002303 FP Datenaustausch A     b6ca02123ef2c0 01.12.2021 AutoInvoice A01381 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01381 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002302 FP Datenaustausch A     b6ca021056aac0 01.12.2021 AutoInvoice A01381 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01381 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002301 FP Datenaustausch A     b6ca020bed8440 01.12.2021 AutoInvoice A01380 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01380 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002300 FP Datenaustausch A     b6ca020a053c40 01.12.2021 AutoInvoice A01380 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01380 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002299 FP Datenaustausch A     b6ca020532cca0 01.12.2021 AutoInvoice A01379 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01379 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002298 FP Datenaustausch A     b6ca020342e380 01.12.2021 AutoInvoice A01379 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01379 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002297 FP Datenaustausch A     b6ca01febcbf20 01.12.2021 AutoInvoice A01378 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01378 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002296 FP Datenaustausch A     b6ca01fcc84220 01.12.2021 AutoInvoice A01378 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.12.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01378 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002295 FP Datenaustausch A     b6c4f8883d6d80 24.11.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 24.11.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002294 FP Datenaustausch A     b6c4820204c900 24.11.2021 AutoInvoice A01377 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 24.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01377 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002293 FP Datenaustausch A     b6c482001e07a0 24.11.2021 AutoInvoice A01377 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 24.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01377 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002292 FP Datenaustausch A     b6c481fbf06380 24.11.2021 AutoInvoice A01376 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 24.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01376 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002291 FP Datenaustausch A     b6c481f9fef3c0 24.11.2021 AutoInvoice A01376 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 24.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01376 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002290 FP Datenaustausch A     b6c481f5899840 24.11.2021 AutoInvoice A01375 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 24.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01375 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002289 FP Datenaustausch A     b6c481f39b35c0 24.11.2021 AutoInvoice A01375 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 24.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01375 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002288 FP Datenaustausch A     b6c481ef615ca0 24.11.2021 AutoInvoice A01374 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 24.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01374 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002287 FP Datenaustausch A     b6c481ed12d8c0 24.11.2021 AutoInvoice A01374 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 24.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01374 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002286 FP Datenaustausch A     b6bf785f592d80 17.11.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 17.11.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002285 FP Datenaustausch A     b6bf01c0c2be00 17.11.2021 AutoInvoice A01373 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 17.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01373 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002284 FP Datenaustausch A     b6bf01beccba60 17.11.2021 AutoInvoice A01373 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 17.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01373 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002283 FP Datenaustausch A     b6bf01ba514460 17.11.2021 AutoInvoice A01372 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 17.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01372 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002282 FP Datenaustausch A     b6bf01b85fd4a0 17.11.2021 AutoInvoice A01372 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 17.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01372 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002281 FP Datenaustausch A     b6bf01b3dfcac0 17.11.2021 AutoInvoice A01371 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 17.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01371 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002280 FP Datenaustausch A     b6bf01b1efe1a0 17.11.2021 AutoInvoice A01371 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 17.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01371 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002279 FP Datenaustausch A     b6bf01ad8e5c40 17.11.2021 AutoInvoice A01370 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 17.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01370 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002278 FP Datenaustausch A     b6bf01ab8a9d00 17.11.2021 AutoInvoice A01370 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 17.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01370 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002277 FP Datenaustausch A     b6b9f82ee00280 10.11.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 10.11.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002276 FP Datenaustausch A     b6b98197d6dce0 10.11.2021 AutoInvoice A01369 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01369 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002275 FP Datenaustausch A     b6b98195e3e680 10.11.2021 AutoInvoice A01369 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01369 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002274 FP Datenaustausch A     b6b98191687080 10.11.2021 AutoInvoice A01368 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01368 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002273 FP Datenaustausch A     b6b9818f73f380 10.11.2021 AutoInvoice A01368 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01368 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002272 FP Datenaustausch A     b6b9818ae4a760 10.11.2021 AutoInvoice A01367 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01367 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002271 FP Datenaustausch A     b6b98188f1b100 10.11.2021 AutoInvoice A01367 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01367 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002270 FP Datenaustausch A     b6b98184a58860 10.11.2021 AutoInvoice A01366 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01366 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002269 FP Datenaustausch A     b6b98182a4d660 10.11.2021 AutoInvoice A01366 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 10.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01366 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002268 FP Datenaustausch A     b6b478063a5220 03.11.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 03.11.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002267 FP Datenaustausch A     b6b40174209a00 03.11.2021 AutoInvoice A01365 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01365 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002266 FP Datenaustausch A     b6b4017222f540 03.11.2021 AutoInvoice A01365 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01365 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002265 FP Datenaustausch A     b6b4016da164c0 03.11.2021 AutoInvoice A01364 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01364 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002264 FP Datenaustausch A     b6b4016ba23960 03.11.2021 AutoInvoice A01364 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01364 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002263 FP Datenaustausch A     b6b40166c9af40 03.11.2021 AutoInvoice A01363 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01363 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002262 FP Datenaustausch A     b6b40164cf17c0 03.11.2021 AutoInvoice A01363 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01363 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002261 FP Datenaustausch A     b6b401601698c0 03.11.2021 AutoInvoice A01362 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01362 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002260 FP Datenaustausch A     b6b4015e1152e0 03.11.2021 AutoInvoice A01362 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 03.11.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01362 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002259 FP Datenaustausch A     b6b2e5b098d3c0 01.11.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 01.11.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002258 FP Datenaustausch A     b6afb8a4bafae0 28.10.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 28.10.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002257 FP Datenaustausch A     b6aeef7bc898a0 27.10.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 27.10.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002256 FP Datenaustausch A     b6ae78e6f58ce0 27.10.2021 AutoInvoice A01361 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01361 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002255 FP Datenaustausch A     b6ae78e4f66180 27.10.2021 AutoInvoice A01361 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01361 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002254 FP Datenaustausch A     b6ae78e03c5be0 27.10.2021 AutoInvoice A01360 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01360 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002253 FP Datenaustausch A     b6ae78de41c460 27.10.2021 AutoInvoice A01360 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01360 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002252 FP Datenaustausch A     b6ae78d95e8be0 27.10.2021 AutoInvoice A01359 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01359 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002251 FP Datenaustausch A     b6ae78d75c5340 27.10.2021 AutoInvoice A01359 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01359 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002250 FP Datenaustausch A     b6ae78d2e263e0 27.10.2021 AutoInvoice A01358 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01358 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002249 FP Datenaustausch A     b6ae78d0dea4a0 27.10.2021 AutoInvoice A01358 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 27.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01358 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002248 FP Datenaustausch A     b6ad5d260ba300 25.10.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 25.10.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002247 FP Datenaustausch A     b6a96f52874480 20.10.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 20.10.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002246 FP Datenaustausch A     b6a8f8bd87f8a0 20.10.2021 AutoInvoice A01357 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01357 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002245 FP Datenaustausch A     b6a8f8bb9688e0 20.10.2021 AutoInvoice A01357 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01357 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002244 FP Datenaustausch A     b6a8f8b74be6e0 20.10.2021 AutoInvoice A01356 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01356 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002243 FP Datenaustausch A     b6a8f8b555e340 20.10.2021 AutoInvoice A01356 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01356 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002242 FP Datenaustausch A     b6a8f8b0c69720 20.10.2021 AutoInvoice A01355 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01355 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002241 FP Datenaustausch A     b6a8f8aed3a0c0 20.10.2021 AutoInvoice A01355 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01355 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002240 FP Datenaustausch A     b6a8f8aa1380a0 20.10.2021 AutoInvoice A01354 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01354 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002239 FP Datenaustausch A     b6a8f8a815dbe0 20.10.2021 AutoInvoice A01354 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 20.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01354 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002238 FP Datenaustausch A     b6a7dcfd42da40 18.10.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 18.10.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002237 FP Datenaustausch A     b6a4b852e4bf40 14.10.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 14.10.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002236 FP Datenaustausch A     b6a3ef29d55f20 13.10.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 13.10.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002235 FP Datenaustausch A     b6a37891736040 13.10.2021 AutoInvoice A01353 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01353 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002234 FP Datenaustausch A     b6a3788f8069e0 13.10.2021 AutoInvoice A01353 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01353 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002233 FP Datenaustausch A     b6a3788b4690c0 13.10.2021 AutoInvoice A01352 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01352 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002232 FP Datenaustausch A     b6a378895213c0 13.10.2021 AutoInvoice A01352 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01352 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002231 FP Datenaustausch A     b6a37884c8e220 13.10.2021 AutoInvoice A01351 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01351 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002230 FP Datenaustausch A     b6a37882dd8ce0 13.10.2021 AutoInvoice A01351 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01351 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002229 FP Datenaustausch A     b6a3787e92eae0 13.10.2021 AutoInvoice A01350 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01350 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002228 FP Datenaustausch A     b6a3787c93bf80 13.10.2021 AutoInvoice A01350 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 13.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01350 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002227 FP Datenaustausch A     b6a25cd410c860 11.10.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 11.10.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002226 FP Datenaustausch A     b69e6f00c1d1c0 06.10.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 06.10.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002225 FP Datenaustausch A     b69df86c05a960 06.10.2021 AutoInvoice A01349 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01349 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002224 FP Datenaustausch A     b69df869e05860 06.10.2021 AutoInvoice A01349 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01349 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002223 FP Datenaustausch A     b69df865a064c0 06.10.2021 AutoInvoice A01348 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01348 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002222 FP Datenaustausch A     b69df863ad6e60 06.10.2021 AutoInvoice A01348 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01348 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002221 FP Datenaustausch A     b69df85f168120 06.10.2021 AutoInvoice A01347 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01347 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002220 FP Datenaustausch A     b69df85d269800 06.10.2021 AutoInvoice A01347 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01347 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002219 FP Datenaustausch A     b69df858636aa0 06.10.2021 AutoInvoice A01346 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01346 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002218 FP Datenaustausch A     b69df85665c5e0 06.10.2021 AutoInvoice A01346 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 06.10.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01346 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002217 FP Datenaustausch A     b69cdcab7be0e0 04.10.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 04.10.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002216 FP Datenaustausch A     b699b8018eb020 30.09.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 30.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002215 FP Datenaustausch A     b698eed7f2ee80 29.09.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 29.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002214 FP Datenaustausch A     b6987841e58e00 29.09.2021 AutoInvoice A01345 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01345 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002213 FP Datenaustausch A     b698783ffa38c0 29.09.2021 AutoInvoice A01345 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01345 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002212 FP Datenaustausch A     b698783bc800c0 29.09.2021 AutoInvoice A01344 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01344 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002211 FP Datenaustausch A     b6987839d99e40 29.09.2021 AutoInvoice A01344 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01344 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002210 FP Datenaustausch A     b698783565c960 29.09.2021 AutoInvoice A01343 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01343 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002209 FP Datenaustausch A     b6987833821540 29.09.2021 AutoInvoice A01343 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01343 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002208 FP Datenaustausch A     b698782f26aa60 29.09.2021 AutoInvoice A01342 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01342 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002207 FP Datenaustausch A     b698782d2d9980 29.09.2021 AutoInvoice A01342 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 29.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01342 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002206 FP Datenaustausch A     b6975c824cdc40 27.09.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 27.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002205 FP Datenaustausch A     b6936eaf5f8da0 22.09.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 22.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002204 FP Datenaustausch A     b692f819246660 22.09.2021 AutoInvoice A01341 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01341 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002203 FP Datenaustausch A     b692f8173603e0 22.09.2021 AutoInvoice A01341 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01341 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002202 FP Datenaustausch A     b692f812ece880 22.09.2021 AutoInvoice A01340 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01340 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002201 FP Datenaustausch A     b692f81104a080 22.09.2021 AutoInvoice A01340 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01340 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002200 FP Datenaustausch A     b692f80c7e7c20 22.09.2021 AutoInvoice A01339 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01339 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002199 FP Datenaustausch A     b692f80a94ad80 22.09.2021 AutoInvoice A01339 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01339 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002198 FP Datenaustausch A     b692f80620d8a0 22.09.2021 AutoInvoice A01338 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01338 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002197 FP Datenaustausch A     b692f8042ad500 22.09.2021 AutoInvoice A01338 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 22.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01338 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002196 FP Datenaustausch A     b691dc59b66e20 20.09.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 20.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002195 FP Datenaustausch A     b68eb7b027d820 16.09.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 16.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002194 FP Datenaustausch A     b68dee868782a0 15.09.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 15.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002193 FP Datenaustausch A     b68d77f013e640 15.09.2021 AutoInvoice A01337 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01337 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002192 FP Datenaustausch A     b68d77ee1f6940 15.09.2021 AutoInvoice A01337 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01337 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002191 FP Datenaustausch A     b68d77e99637a0 15.09.2021 AutoInvoice A01336 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01336 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002190 FP Datenaustausch A     b68d77e79ead60 15.09.2021 AutoInvoice A01336 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01336 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002189 FP Datenaustausch A     b68d77e27e6be0 15.09.2021 AutoInvoice A01335 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01335 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002188 FP Datenaustausch A     b68d77e0919000 15.09.2021 AutoInvoice A01335 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01335 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002187 FP Datenaustausch A     b68d77dc3dc640 15.09.2021 AutoInvoice A01334 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01334 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002186 FP Datenaustausch A     b68d77da3d1440 15.09.2021 AutoInvoice A01334 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 15.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01334 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002185 FP Datenaustausch A     b68c5c30eda560 13.09.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 13.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002184 FP Datenaustausch A     b6893787220660 09.09.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 09.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002183 FP Datenaustausch A     b6886e5d2ab740 08.09.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 08.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002182 FP Datenaustausch A     b687f7c4533a40 08.09.2021 AutoInvoice A01333 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01333 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002181 FP Datenaustausch A     b687f7c267e500 08.09.2021 AutoInvoice A01333 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01333 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002180 FP Datenaustausch A     b687f7be24e420 08.09.2021 AutoInvoice A01332 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01332 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002179 FP Datenaustausch A     b687f7bc398ee0 08.09.2021 AutoInvoice A01332 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01332 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002178 FP Datenaustausch A     b687f7b7bf9f80 08.09.2021 AutoInvoice A01331 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01331 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002177 FP Datenaustausch A     b687f7b5dbeb60 08.09.2021 AutoInvoice A01331 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01331 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002176 FP Datenaustausch A     b687f7b19a7120 08.09.2021 AutoInvoice A01330 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01330 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002175 FP Datenaustausch A     b687f7afa2e6e0 08.09.2021 AutoInvoice A01330 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 08.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01330 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002174 FP Datenaustausch A     b686dc079b8860 06.09.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 06.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002173 FP Datenaustausch A     b683b75e349ea0 02.09.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 02.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002172 FP Datenaustausch A     b682ee33c03040 01.09.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 01.09.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002171 FP Datenaustausch A     b682779d15a560 01.09.2021 AutoInvoice A01329 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01329 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002170 FP Datenaustausch A     b682779b25bc40 01.09.2021 AutoInvoice A01329 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01329 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002169 FP Datenaustausch A     b6827796e74f40 01.09.2021 AutoInvoice A01328 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01328 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002168 FP Datenaustausch A     b6827794e516a0 01.09.2021 AutoInvoice A01328 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01328 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002167 FP Datenaustausch A     b6827790650cc0 01.09.2021 AutoInvoice A01327 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01327 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002166 FP Datenaustausch A     b682778e7e4b60 01.09.2021 AutoInvoice A01327 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01327 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002165 FP Datenaustausch A     b682778a53b480 01.09.2021 AutoInvoice A01326 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01326 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002164 FP Datenaustausch A     b68277885db0e0 01.09.2021 AutoInvoice A01326 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 01.09.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01326 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002163 FP Datenaustausch A     b67cf7744e6340 25.08.2021 AutoInvoice A01325 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01325 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002162 FP Datenaustausch A     b67cf772618760 25.08.2021 AutoInvoice A01325 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01325 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002161 FP Datenaustausch A     b67cf76e3569e0 25.08.2021 AutoInvoice A01324 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01324 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002160 FP Datenaustausch A     b67cf76c163360 25.08.2021 AutoInvoice A01324 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01324 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002159 FP Datenaustausch A     b67cf7679195a0 25.08.2021 AutoInvoice A01323 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01323 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002158 FP Datenaustausch A     b67cf765a94da0 25.08.2021 AutoInvoice A01323 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01323 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002157 FP Datenaustausch A     b67cf761803d60 25.08.2021 AutoInvoice A01322 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01322 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002156 FP Datenaustausch A     b67cf75f8bc060 25.08.2021 AutoInvoice A01322 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 25.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01322 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002155 FP Datenaustausch A     b677774d1d0360 18.08.2021 AutoInvoice A01321 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01321 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002154 FP Datenaustausch A     b677774afc4640 18.08.2021 AutoInvoice A01321 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01321 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002153 FP Datenaustausch A     b6777746cb94e0 18.08.2021 AutoInvoice A01320 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01320 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002152 FP Datenaustausch A     b6777744da2520 18.08.2021 AutoInvoice A01320 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01320 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002151 FP Datenaustausch A     b67777405894a0 18.08.2021 AutoInvoice A01319 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01319 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002150 FP Datenaustausch A     b677773e68ab80 18.08.2021 AutoInvoice A01319 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01319 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002149 FP Datenaustausch A     b677773a28b7e0 18.08.2021 AutoInvoice A01318 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01318 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002148 FP Datenaustausch A     b67777382e2060 18.08.2021 AutoInvoice A01318 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 18.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01318 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002147 FP Datenaustausch A     b671f72231f6e0 11.08.2021 AutoInvoice A01317 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01317 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002146 FP Datenaustausch A     b671f720439460 11.08.2021 AutoInvoice A01317 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01317 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002145 FP Datenaustausch A     b671f71c12e300 11.08.2021 AutoInvoice A01316 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01316 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002144 FP Datenaustausch A     b671f71a260720 11.08.2021 AutoInvoice A01316 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01316 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002143 FP Datenaustausch A     b671f715b3b8e0 11.08.2021 AutoInvoice A01315 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01315 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002142 FP Datenaustausch A     b671f7138e67e0 11.08.2021 AutoInvoice A01315 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01315 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002141 FP Datenaustausch A     b671f70f6557a0 11.08.2021 AutoInvoice A01314 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01314 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002140 FP Datenaustausch A     b671f70d3e8000 11.08.2021 AutoInvoice A01314 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 11.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01314 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002139 FP Datenaustausch A     b66c76f8674e80 04.08.2021 AutoInvoice A01313 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01313 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002138 FP Datenaustausch A     b66c76f678ec00 04.08.2021 AutoInvoice A01313 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01313 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002137 FP Datenaustausch A     b66c76f23a7f00 04.08.2021 AutoInvoice A01312 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01312 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002136 FP Datenaustausch A     b66c76f04da320 04.08.2021 AutoInvoice A01312 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01312 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002135 FP Datenaustausch A     b66c76ebe47ca0 04.08.2021 AutoInvoice A01311 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01311 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002134 FP Datenaustausch A     b66c76e9f18640 04.08.2021 AutoInvoice A01311 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01311 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002133 FP Datenaustausch A     b66c76e5bc4100 04.08.2021 AutoInvoice A01310 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01310 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002132 FP Datenaustausch A     b66c76e3c7c400 04.08.2021 AutoInvoice A01310 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 04.08.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01310 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002131 FP Datenaustausch A     b666f6d004c1a0 28.07.2021 AutoInvoice A01309 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 28.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01309 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002130 FP Datenaustausch A     b666f6ce08a380 28.07.2021 AutoInvoice A01309 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 28.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01309 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002129 FP Datenaustausch A     b666f6c9b66060 28.07.2021 AutoInvoice A01308 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 28.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01308 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002128 FP Datenaustausch A     b666f6c7c1e360 28.07.2021 AutoInvoice A01308 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 28.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01308 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002127 FP Datenaustausch A     b666f6c33bbf00 28.07.2021 AutoInvoice A01307 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 28.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01307 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002126 FP Datenaustausch A     b666f6c15069c0 28.07.2021 AutoInvoice A01307 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 28.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01307 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002125 FP Datenaustausch A     b666f6bd213f00 28.07.2021 AutoInvoice A01306 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 28.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01306 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002124 FP Datenaustausch A     b666f6bb239a40 28.07.2021 AutoInvoice A01306 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 28.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01306 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002123 FP Datenaustausch A     b665db11b11300 26.07.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 26.07.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002122 FP Datenaustausch A     b661ed3eb2fb80 21.07.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 21.07.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002121 FP Datenaustausch A     b66176a5dd0520 21.07.2021 AutoInvoice A01305 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 21.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01305 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002120 FP Datenaustausch A     b66176a3f643c0 21.07.2021 AutoInvoice A01305 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 21.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01305 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002119 FP Datenaustausch A     b661769fdf8300 21.07.2021 AutoInvoice A01304 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 21.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01304 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002118 FP Datenaustausch A     b661769dfd5580 21.07.2021 AutoInvoice A01304 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 21.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01304 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002117 FP Datenaustausch A     b6617699a1eaa0 21.07.2021 AutoInvoice A01303 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 21.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01303 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002116 FP Datenaustausch A     b6617697bfbd20 21.07.2021 AutoInvoice A01303 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 21.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01303 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002115 FP Datenaustausch A     b6617693b53160 21.07.2021 AutoInvoice A01302 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 21.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01302 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002114 FP Datenaustausch A     b6617691c9dc20 21.07.2021 AutoInvoice A01302 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 21.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01302 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002113 FP Datenaustausch A     b6605ae9425120 19.07.2021 AutoDelPlan ORD0000039 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 19.07.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000039 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002112 FP Datenaustausch A     b65d3640494460 15.07.2021 AutoDelPlan ORD0000038 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 15.07.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000038 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002111 FP Datenaustausch A     b65c6d159c60e0 14.07.2021 AutoDelPlan ORD0000040 (DMP-Mail)
    FA Datenaustausch Ausgang / Auftrag Typ PDF A     000 14.07.2021 AutoDelPlan   Auftr. Nr. ORD0000040 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002110 FP Datenaustausch A     b65bf67d143c60 14.07.2021 AutoInvoice A01301 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 14.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01301 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002109 FP Datenaustausch A     b65bf67b2d7b00 14.07.2021 AutoInvoice A01301 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 14.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01301 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002108 FP Datenaustausch A     b65bf67713ad00 14.07.2021 AutoInvoice A01300 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 14.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01300 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002107 FP Datenaustausch A     b65bf675317f80 14.07.2021 AutoInvoice A01300 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 14.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01300 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002106 FP Datenaustausch A     b65bf670c0b7e0 14.07.2021 AutoInvoice A01299 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 14.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01299 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002105 FP Datenaustausch A     b65bf66ede8a60 14.07.2021 AutoInvoice A01299 (DMP-Mail)
    FD Datenaustausch Ausgang / Rechnung/Lieferschein A     000 14.07.2021 AutoInvoice   Rchg/LS. Nr. A01299 Verkn. löschen Verkn. ändern/kopieren
00000000000000002104 FP Datenaustausch A